ZPS - GENERÁLNÍ OPRAVY, a.s. generální opravy a modernizace vícevřetenových automatů

česky | english| deutsch

O společnosti

Generální opravy vícevřetenových automatů

Rozsah generálních oprav

Po generální opravě garantujeme přesnost stroje v kvalitě stanovené pro nový stroj.

- úplná demontáž stroje
- kompletní vyčistění stroje a všech součástí
- prohlídka a kontrola opotřebení všech součástí
- oprava nebo výměna všech poškozených dílů
- výměna všech ložisek, rolen, pouzder a čepů

BUBEN
- oprava vřeten a výměna všech vřetenových ložisek
- montáž vřeten a bubnu
- měření přesnosti chodu vřeten a seřízení vůle v ložiskách
- přebroušení a lapování centrální hřídele, výměna pouzder v centrálním suportu a slícování s vůlí 0,015mm s centrální hřídelí

SUPORTY
- kontrola opotřebení
- broušení, zaškrabání všech vodících ploch
- oprava nebo výměna všech lišt suportů
- přebroušení horních částí suportů tak, aby měly stejnou vzdálenost od vřetene
- montáž suportů na stroj a seřízení vůlí
- kontrola přesnosti
- utěsnění bubnu, centrálního suportu a rychlostní skříně proti míchání chladící kapaliny s mazacím olejem

- výměna elektroinstalace
- celkový vnitřní i vnější nátěr v odstínu dle přání zákazníka
- celková kontrola okruhu hydrauliky a výměna vadných prvků
- celková kontrola okruhu mázání a výměna vadných prvků
- provedení zkoušek přesnosti

   
Home | Contacts Us | . | . | ©2005 ZPS - GENERÁLNÍ OPRAVY, a.s.